Citáty na stenu

Citáty o vede

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Nič ma nedokáže šokovať. Som vedec. (vo filme ako Indiana Jones)
Fyzika k matematike je ako sex k masturbácii.
Vo vede nie je až tak dôležité získať nové fakty, dôležitejšie je objaviť nové spôsoby premýšľania o nich.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v hlavách tých, čo školu opúšťajú.
Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.
Za svoj dlhý život som pochopil jedno - keď tak objektívne pozerám, tak naša veda je v plienkach a je veľmi jednoduchá, ale je to to najlepšie, čo vôbec máme.
Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.
Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.
Základné zákony nie je možné objaviť logickou cestou. Existuje len intuícia, ktorej pomáha cit pre chápanie zákonitostí, ktoré sa za určitým javom skrývajú.
Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
Veda môže stanoviť limity pre poznanie, ale nemala by stavať limity pre imagináciu.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie