Citáty na stenu

Citáty o ženách

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie


Ženy nie sú stvorené k tomu, aby znášali veľké starosti, ale k tomu, aby ich zmierňovali.
Žena počíta skôr s mužovou zabudlivosťou než s jeho pozornosťami.
Je vek, kedy žena musí byť krásna, aby bola milovaná. A potom príde vek, kedy musí byť milovaná, aby bola krásna.
TIP: Odmena až 45 eur za používanie bezplatného bankového účtu
Žena vždy túži po duši, nech je to duša muža, dieťaťa či psa. Muži sa uspokojujú s tým, že bažia po tele.
My, ženy, potrebujeme krásu, aby nás muži milovali a hlúposť, aby sme milovali my ich.
Žena odpustí všetko, okrem toho, že nevzbudila túžbu.
Povedať žene, že je krásna, nie je ešte vyznanie lásky, ale iba obyčajná formalita.
Keď sa ti zapáči žena, nepáči sa ti celá, ale len niektoré maličkosti na nej.
Žena dáva prednosť hlúpemu mužovi, ktorý ju povzbudzuje, pred múdrym, ktorý ju poučuje.
Dáma je žena, ktorá robí z mužov gentlmenov.
Kiež by bylo možné klesnúť do náručia ženy - a nepadnúť pritom do jej rúk!
Ženy prikladajú väčšiu dôležitosť svojej kráse než svojej inteligencii, pretože muži bývajú nezriedka hlúpi, ale málokedy slepí.
Krásna a verná žena je taká ojedinelá ako dokonalý preklad poézie. Preklad obyčajne nie je pekný, ak je verný, a nie je verný, ak je pekný.
Iba žena vie, čoho je žena schopná.
Žena sa vždy obetuje, ak jej dáte k tomu príležitosť. Je to jej obľúbená forma uspokojovania vlastných záľub.
Nijaká žena sa nepovažuje za škaredú.
Bývaj štýlovo! :) www.NovyNabytok.sk
Ak si v spoločnosti žien a chceš z nej čítať ako z knihy, nepoužívaj slepecké písmo.
Lepšie než vysedávať v knižnici je spávať so sčítanou ženou.
Žena, ktorá sa oblieka módnejšie ako jej kolegyne, vyvoláva viac ženskej závisti, než mužského obdivu.
Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berú.
Ak nás žena ľúbi, odpúšťa aj naše nedostatky a ak nás neľúbi, neodpustí ani naše prednosti.
Žene stačí poznať dobre jedného muža, aby pochopila všetkých. Muž môže poznať všetky ženy a napriek tomu nepochopí ani jednu.
Žena je zvláštne stvorenie - ak nemá čo povedať, nemlčí, ale stáva sa ešte výrečnejšia.
Žena ti ochotne vyhovie vo všetkom, po čom sama túži.
Žena ťa môže potešiť, ale nikdy uspokojiť.
Ak ženy milujú pravdu a hľadajú pravé poznanie, môžu byť práve tak dokonalé ako muži.
Zľava až 59% na nábytok - NovyNabytok.sk
Niet škaredých žien. Sú len ženy, ktoré nevedia, ako byť krásnymi.
Žena na mužovi miluje viac jeho dušu ako telo, muž na žene opačne.
Prívaly sĺz padajú ako vodopád z očí žien, k rozumu ich však neprivádzajú.
Žena, ktorá nechápe muža viac než seba, ho nebude nikdy naozaj milovať.
Ženy sú sfingy, ale nie mlčiace. Na každom kroku prezrádzajú svoje tajomstvá.
Žena je prekážkou, ak nie je vzpruhou.
Všetko, čo na žene nie je spojené s jej dušou, sú na nej zanedbateľné maličkosti.
Ženy chcú od mužov, aby boli do určitej miery básnikmi, a zároveň iniciatívnymi, vášnívými milencami.
Ak odkladá žena konečné rozhodnutie, neznamená to ešte, že nie je odhodlaná. Chce sa len presvedčiť o vašej odhodlanosti.
Kto zle vraví o ženách, nech si pomyslí na svoju matku a zahanbí sa.
Ženy sú milenky mladých mužov, družky stredného veku a ošetrovateľky starcov.
Každá žena sa chce páčiť, to ešte neznamená vnucovať sa.
Neústupná žena chce muža skôr dráždiť než odradzovať.
Niet tak priehľadnej ženy, aby v sebe neskrývala mnohé tajomstvá.
Je strašné, že nemožno žiť ani so ženami, ani bez nich.
Mužova láska a jeho život nie sú jedno, ženina láska je celá jej existencia.
Ženy sú anjeli, keď máme o ne záujem.
U ženy človek nikdy nevie, na čom je; výnimky sú možné k horšiemu i lepšiemu.
Keď milujeme ženu pre jej prednosti, nie je to ešte nebezpečné. Pokiaľ ju ale začneme milovať pre jej nedostatky, je to už láska.
Keď je nám už ľahostajná, potom je žena na krku veľká príťaž.
Antivírusová ochrana
Jedine to, že sú im verné, spája niektoré ženy s ich manželmi.
Ženy sú bielučký cukor v horúcej káve života.
Najkrajším stvorením je žena a ruža.
Žena miluje na mužovi skôr to, čo nie je, než to, čo je.

Cestovanie vlakmi zadarmo - bližšie informácie