Citáty na stenu

Čo je citát

Ak máte radi citáty a radi ich čítate, napr. na tejto webovej stránke, určite vás bude zaujímať, čo to citát vlastne je.

Citát je v podstate výsledok citovania (citácie), teda procesu, v ktorom dochádza k presnému, doslovnému uvádzaniu myšlienky iného človeka, pričom je nutné túto myšlienku uviesť v pôvodnom znení, bez akýchkoľvek zmien, aby bol zachovaný pôvodný zmysel danej myšlienky. Zároveň je potrebné u každého citátu presne uviesť jeho autora a ideálne aj presný zdroj, teda publikáciu (časopis, knihu, atď.), v ktorej bola daná myšlienka uvedená pôvodným autorom. Niekedy je vhodné uviesť aj konkrétny kontext, v ktorom bola pôvodná myšlienka vyslovená, keďže vytrhnutím myšlienky z kontextu, do ktorého patrí, môže viesť k mylnému vysvetleniu citátu alebo dokonca v určitých prípadoch aj k úplne opačnému významu daného citátu, nech aký bol v pôvodnom znení v pôvodnom kontexte.

V prípade, že nie je možné celkom presne určiť autora citátu, ale predpokladá sa, že autorom citátu je nejaká konkrétna osoba, u citátu sa zvykne uvádzať, že je tento citát danému autorovi prisudzovaný.

Citáty sa používajú zvyčajne na podporu, podopretie názoru autora (využívateľa citátu) myšlienkou uznávanej autority (autora citátu) alebo naopak, na uvedenie názoru, postoja autora citátu a jeho spochybnenie, vyvrátenie v prípade, že využívateľ citátu s danou myšlienkou daného citátu z nejakého dôvodu nesúhlasí.

Citáty sa väčšinou používajú v odborných prácach na podopretie názoru, no môžu sa vyskytnúť aj v rôznych umeleckých dielach.

Zľava až 59% na nábytok - NovyNabytok.sk
1